Een veilige omgeving om te groeien

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren. Wij besteden daarom veel aandacht aan een sociaal veilige leeromgeving waar ieder kind zich gerespecteerd en aanvaard voelt. En waar zaken als pesten, vernieling en agressie zo veel als mogelijk worden uitgesloten.

Maar veiligheid is ook: een brandblusser die het doet, een nooduitgang die niet geblokkeerd is, meubilair dat stevig is en verkeersveiligheid rondom de school.