Echte aandacht voor elk kind

Echte en oprechte aandacht voor elk kind afzonderlijk is ons inziens onontbeerlijk voor een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen. Het vormt daarmee de basis van ons vrijeschoolonderwijs.

Echte aandacht geven betekent dat onze leerkrachten in het contact met een leerling niet met meerdere dingen tegelijk bezig zijn. Ze zijn geconcentreerd op wat er op dat moment aan de orde is of wat er op dat moment van hen als leerkracht wordt gevraagd. Het betekent in het hier en nu leven, niet met gisteren of met morgen bezig zijn.

Aandachtige aanwezigheid veronderstelt ook de kunst van het luisteren. Goed luisteren naar kinderen is belangrijk om te ontdekken wat hen werkelijk bezighoudt en wat ze nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Door ons te verplaatsen in de leerling, kunnen we leren over wat hun eigen aard is en wat hun verlangens zijn.