Grote ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid en inzet van ouders is voor De Vijfster van essentieel belang. Veel ouders zijn op de één of andere manier actief: voor de klas van hun kind of voor de hele school.

Ouders doen mee aan de voorbereiding van jaarfeesten, ze begeleiden uitstapjes en excursies, ze helpen bij handwerklessen, leesonderwijs of bij de ondersteuning in een van de werkgroepen of ze praten mee over het schoolbeleid via de medezeggenschapsraad. Zij maken daarmee een wezenlijk deel uit van onze schoolgemeenschap.