Typisch Vijfster

Vrijeschool De Vijfster is een bijzondere basisschool. Niet in de laatste plaats door de onderstaande punten die wij typisch Vijfster mogen noemen.

In de klas 1

Een veilige omgeving om te groeien

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren. Wij besteden daarom veel aandacht aan een sociaal veilige … lees meer >

tekening boomCreativiteit voor persoonlijke ontwikkeling

Schoolvakken als tekenen en muziek, toneel, schilderen, boetseren en verhalen vertellen stimuleren de fantasie, het denken en de expressie-vaardigheden van … lees meer >

Leerkracht met groep leerlingenAandacht voor elk kind

Echte en oprechte aandacht voor elk kind afzonderlijk is ons inziens onontbeerlijk voor een gezonde ontwikkeling van onze leerlingen. Het vormt … lees meer >

Bosdag voor de kleuters

Iedere woensdag krijgen onze kleuters hun onderwijs buiten aangeboden in de vorm van een bosdag. Op een vaste plek in het bos spelen de kleuters met … lees meer >

Jong met kraan 500Natuurspeelplein om te ontdekken

Onze school beschikt over een schitterend en ruim natuurspeelplein. Daarmee kunnen we onze leerlingen een uitdagende en tegelijkertijd veilige plek … lees meer >

Grote ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid en inzet van ouders is voor De Vijfster van essentieel belang. Veel ouders zijn op de één of andere manier actief: voor de klas van hun kind of voor … lees meer >

Springen over het vuur bij Sint JanJaarfeesten die ons samen sterker verbinden

Het gezamenlijk vieren van jaarfeesten vormt een belangrijk onderdeel op de vrijeschool. In de lagere klassen en kleuterklassen leggen wij bij de voorbereiding … lees meer >

DSC_3875 XWereld-open naar de maatschappij om ons heen

Op school willen wij maatschappelijke betrokkenheid stimuleren, door jaarlijks een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk project of een Goed Doel …  lees meer >