Medewerkers vormen samen de schoolorganisatie.

Het team is zowel pedagogisch-didactisch als organisatorisch verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. De directeur is degene die integraal verantwoordelijk is voor alles wat er binnen de school gebeurt. In schooljaar 2018-2019 hebben wij zeven klassen: twee kleuterklassen, klas 1, klas 2, klas 3 klas 4, combinatieklas 5 / 6.

Directie en onderwijsondersteunend personeel

– Elke Ennen, directeur
– Angelique Broens, administratief medewerker
– Otto Ploeger, conciërge / vakles houtbewerking

Intern begeleiders en Remedial Teaching

– Sarah Lampe, intern begeleider (kleuters en klas 1)
– Violet Best, intern begeleider (klas 2 t/m 6)
– Ardi Feijen, intern vertrouwenspersoon

Leerkrachten

– Ardi Feijen, kleuterleerkracht
– Marijke Meester, kleuterleerkracht
– Michaëla Westera, leerkracht klas 1
– Lourens Adema, leerkracht klas 2
– Simone Gunter, leerkracht klas 3
– Karlijn van de Put, leerkracht klas 4
– Merel Zanen, klas 5 / 6

– Herma Bertsch – de Bruin / Martine van den Ouwelant, leerkracht klas 1 (1 dag) en klas 2 (1 dag)

Overige medewerkers

Verder zijn aan school verbonden een kunstzinnig therapeut (Stefanie Beuzenberg), en een gymleerkracht ingeleend via Accres Apeldoorn (Jochem Goddaer).