Kind en leraar staan centraal in strategisch beleidsplan Athena

De Vijfster is samen met 14 andere vrijescholen aangesloten bij Stichting Vrijescholen Athena. Onlangs verscheen hun (en ons) Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019. De samenstellers vonden het van groot belang dat het plan zich zoveel mogelijk richt op de twee belangrijkste actoren in het onderwijs: het kind en de leraar. Om daarmee zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk aan te sluiten. Het beleidsplan kan worden gezien als een bewustzijnsmoment: waar staan we en waar willen we heen.

Innigheid

Een van de kenmerken van vrijescholen is dat er een goede en prettige stemming heerst. Wie een kleuterklas binnenloopt, een jaarfeestenviering meemaakt of kinderen aan het werk ziet tijdens een handwerkles, ervaart een stemming die je kan omschrijven met innigheid. Deze innigheid – de tegenhanger van de  overgeprikkeldheid van onze maatschappij – is een zegen voor kinderen. Leren luisteren, aandacht hebben, zorg hebben voor wat er door je handen gaat: het zijn ervaringen waar je iets anders mee opbouwt dan cognitieve kennis. Ze zijn van wezenlijk belang om de gehele mens aan te spreken.

Als u nieuwsgierig bent geworden en wilt weten wat wij als Athena-scholen de komende jaren willen bereiken, download dan het Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019.