Nieuwe vrijeschoolspecialisatie op de HAN

Om het lerarentekort op vrijescholen terug te dringen werken de besturen van Pallas en Athena samen aan een project waarbij nieuwe opleidingsmogelijkheden worden gecreëerd voor studenten. De eerste Hogeschool die hiermee gaat starten is de HAN. Zij gaan o.a. een minor aanbieden in samenwerking met de Vrijeschoolpabo uit Leiden.

Lees het hele bericht: Nieuwsbericht minor Vrijeschoolonderwijs

Invalkrachten De Vijfster

Athena is sinds 1 januari 2016 aangesloten bij het Mobiliteitscentrum ObT (MCO).
Het Mobiliteitscentrum ObT coördineert de flexibele personele schil voor schoolbesturen in het basis- en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Zij verzorgen vervangingen voor zowel de korte als lange termijn.

Wil je bij De Vijfster of een andere Athena vrijeschool invalwerkzaamheden verrichten?

Schrijf je dan in bij het Mobiliteitscentrum ObT zodat je snel aan de slag kunt.

 

Mobiliteitscentrum ObT is te bereiken via telefoonnummer: 074-2650605 of

via de mail: mobiliteitscentrum@obt.nl

(voor meer info zie: www.obt.nl/mobiliteitscentrum)

Leren met hoofd, hart en handen

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen en rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontwikkelen en ontdekken.

Zie hiervoor het volgende animatiefilmpje: Leren met hoofd, hart en handen