Artikelen door De Vijfster

Nieuwe vrijeschoolspecialisatie op de HAN

Om het lerarentekort op vrijescholen terug te dringen werken de besturen van Pallas en Athena samen aan een project waarbij nieuwe opleidingsmogelijkheden worden gecreëerd voor studenten. De eerste Hogeschool die hiermee gaat starten is de HAN. Zij gaan o.a. een minor aanbieden in samenwerking met de Vrijeschoolpabo uit Leiden. Lees het hele bericht: Nieuwsbericht minor Vrijeschoolonderwijs

Leren met hoofd, hart en handen

De vrijeschool heeft als uitgangspunt: onderwijzen is ook opvoeden. Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen en rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De […]

Film: Maak kennis met de vrijescholen van Athena

Als een eerste kennismaking voor hen die ons vrijeschoolonderwijs niet kennen, heeft Athena een introductiefilm gemaakt. In dit kort filmpje proeft u de sfeer in een kleuterklas en ziet u hoe aan oudere leerlingen rekenen en taal spelenderwijs worden geleerd, het belang en de aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling, wat de natuur voor kinderen kan betekenen, hoe […]

Onderzoek: Vrijeschool bedient steeds bredere doelgroep

De vrijeschool is populair bij steeds meer ouders en leerlingen. Een groot deel daarvan heeft geen vrijeschool achtergrond. 72% van ouders met een kind in de vrijeschool-kleuterklas heeft zelf niet op de vrijeschool gezeten. Dat geldt ook voor 62% van de leerlingen die instromen op vrijescholen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijk […]

Paddenstoelentocht klas 1

Op dinsdag 6 oktober is klas 1 naar het Orderbos gegaan om daar een paddenstoelentocht te lopen. Onder begeleiding van 5 ouders hebben de kinderen gezocht naar paddenstoelen. Wat hebben ze er veel gevonden! En wat zagen ze er verschillend uit. Met spiegeltjes hebben ze onder de hoeden gekeken. Ook hadden veel kinderen een vergrootglas mee […]

Kind en leraar staan centraal in strategisch beleidsplan Athena

De Vijfster is samen met 14 andere vrijescholen aangesloten bij Stichting Vrijescholen Athena. Onlangs verscheen hun (en ons) Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019. De samenstellers vonden het van groot belang dat het plan zich zoveel mogelijk richt op de twee belangrijkste actoren in het onderwijs: het kind en de leraar. Om daarmee zo dicht mogelijk bij de dagelijkse […]