Film: Maak kennis met de vrijescholen van Athena

Als een eerste kennismaking voor hen die ons vrijeschoolonderwijs niet kennen, heeft Athena een introductiefilm gemaakt.

In dit kort filmpje proeft u de sfeer in een kleuterklas en ziet u hoe aan oudere leerlingen rekenen en taal spelenderwijs worden geleerd, het belang en de aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling, wat de natuur voor kinderen kan betekenen, hoe wij periodeonderwijs geven, op welke wijze er in de hogere klassen met ICT wordt omgegaan en nog veel meer.

Kortom, maak nader kennis met Athena en de manier waarop wij ons onderwijs vormgeven. En vervolgens persoonlijk met De Vijfster. U bent welkom!

Maak kennis met de vrijescholen van Athena.

Maak kennis met de vrijescholen van Athena

Onderzoek: Vrijeschool bedient steeds bredere doelgroep

De vrijeschool is populair bij steeds meer ouders en leerlingen. Een groot deel daarvan heeft geen vrijeschool achtergrond. 72% van ouders met een kind in de vrijeschool-kleuterklas heeft zelf niet op de vrijeschool gezeten. Dat geldt ook voor 62% van de leerlingen die instromen op vrijescholen in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek naar de keuzemotieven van ouders en leerlingen op de vrijeschool.

Populair vanwege visie op onderwijs

Onderzoeksrapport Kiezen voor de vrijeschool

In essentie laat het onderzoek zien dat ouders en leerlingen kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en talentontwikkeling van leerlingen. Hierin zit de onderscheidende kwaliteit van de vrijeschool. In het onderzoeksresultaat liggen de accenten van de keuze voor de vrijeschool op zelfontplooiing, creativiteit en kunstzinnig onderwijsaanbod.

Wanneer er twijfel bestaat bij het kiezen voor de vrijeschool dan hangt dat vooral samen met de afstand tot de school. Vaak stappen ouders en leerlingen toch over deze drempel. Als er een fijnmaziger netwerk van vrijescholen zou zijn dan zouden nóg meer leerlingen en hun ouders kiezen voor de vrijeschool. Dat is een steun in de rug voor al de initiatieven in het land die zich sterk maken om nieuwe vrijescholen te starten.

Het onderzoek naar de motieven van ouders en leerlingen om wel of juist niet te kiezen voor een vrijeschool is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van de Vereniging van vrijescholen.

Download hier het hele boekje Kiezen voor de vrijeschool.

Paddenstoelentocht klas 1

Op dinsdag 6 oktober is klas 1 naar het Orderbos gegaan om daar een paddenstoelentocht te lopen.

Onder begeleiding van 5 ouders hebben de kinderen gezocht naar paddenstoelen. Wat hebben ze er veel gevonden! En wat zagen ze er verschillend uit. Met spiegeltjes hebben ze onder de hoeden gekeken. Ook hadden veel kinderen een vergrootglas mee en dat was wel handig want ze vonden ook hele kleine paddenstoelen die nu toch goed bekeken konden worden. Met behulp van een zoekkaart h…ebben kinderen geprobeerd om de naam van de paddenstoel te achterhalen. Prachtig om te zien!

Na de paddenstoelentocht hebben de kinderen een spel gespeeld om vervolgens weer naar school te wandelen. Ze waren moe maar voldaan.

Hartelijk dank voor de enthousiaste ouders die mee waren!

Kind en leraar staan centraal in strategisch beleidsplan Athena

De Vijfster is samen met 14 andere vrijescholen aangesloten bij Stichting Vrijescholen Athena. Onlangs verscheen hun (en ons) Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019. De samenstellers vonden het van groot belang dat het plan zich zoveel mogelijk richt op de twee belangrijkste actoren in het onderwijs: het kind en de leraar. Om daarmee zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk aan te sluiten. Het beleidsplan kan worden gezien als een bewustzijnsmoment: waar staan we en waar willen we heen.

Innigheid

Een van de kenmerken van vrijescholen is dat er een goede en prettige stemming heerst. Wie een kleuterklas binnenloopt, een jaarfeestenviering meemaakt of kinderen aan het werk ziet tijdens een handwerkles, ervaart een stemming die je kan omschrijven met innigheid. Deze innigheid – de tegenhanger van de  overgeprikkeldheid van onze maatschappij – is een zegen voor kinderen. Leren luisteren, aandacht hebben, zorg hebben voor wat er door je handen gaat: het zijn ervaringen waar je iets anders mee opbouwt dan cognitieve kennis. Ze zijn van wezenlijk belang om de gehele mens aan te spreken.

Als u nieuwsgierig bent geworden en wilt weten wat wij als Athena-scholen de komende jaren willen bereiken, download dan het Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019.